Over ons

Ruime ervaring in regulier en speciaal onderwijs

Kids4ward is een initiatief van Chris Voorpostel en Anouk Wierema Kosters. Beiden gepassioneerde leerkrachten met jarenlange ervaring in het onderwijs. In onze naaste omgeving wordt er regelmatig om advies gevraagd met betrekking tot verschillende onderwijs gerelateerde zaken. Een aanvulling zijn voor de leerkracht, een steunpunt voor de ouders, zodat het kind weer een horizon ziet. Dit geeft alle betrokken partijen een bijzonder waardevol en voldaan gevoel. Met de positieve energie die hieruit voortkomt als basis, willen wij onze expertise en hulp voortaan aanbieden als Kids4ward.

Door onze ruime ervaring binnen het regulier en speciaal onderwijs zijn wij bekend met de verscheidenheid aan gestelde diagnoses, daarbij behorende leer- en/of gedragsproblematiek en de frustraties die een rol spelen bij het schoolgaande kind. Wij beschikken over specifieke kennis en vaardigheden als gedragsspecialist, zorgcoördinator, onderwijskundige, bikkeltrainer en autisme Vriendelijke! coach. Daarnaast hebben wij twee getrainde school(hulp)honden die ingezet kunnen worden binnen trajecten.

Ontwikkeling en groei is altijd mogelijk.

Kids4ward geeft begeleiding en trainingen aan kinderen en begeleidt opvoeders die ondersteuningsvragen hebben op het gebied van leren en/of opvoeden.

Kids4ward stelt samen met het kind en diens opvoeders een begeleidingsplan op en bewandelen de route die het beste past bij het kind. Dit betekent dat wij bij het kind thuis, op school of een andere locatie komen.

Kids4ward kan meekijken en meedenken bij het vormgeven van trajecten in de klas of binnen een school met betrekking tot implementatie, borging of invoeren van vernieuwingen op onderwijsgebied.

Nadat de ondersteuningsvraag bij ons is neergelegd wordt er een contactmoment gepland in de vorm van een kennismakingsgesprek met de betrokken partijen.

Kids4ward is van mening dat er altijd ontwikkeling en groei mogelijk is, voor iedereen!

Klachtenportaal Zorg

Kids4ward is een kleine organisatie. Open communicatie en laagdrempelig contact hebben wij hoog in het vaandel staan. Wij staan open voor meningen en suggesties van cliënten, want daar kunnen wij van leren. Iedereen werkend bij Kids4ward streeft ernaar om zijn werk zo goed mogelijk te doen. De belangen, wensen en behoeften van cliënten en hun vertegenwoordigers maximaal te behartigen is daarbij leidraad.

Kids4ward is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Wij zijn aangesloten bij: