Klachtenportaal Zorg

Kids4ward is een kleine organisatie. Open communicatie en laagdrempelig contact hebben wij hoog in het vaandel staan. Wij staan open voor meningen en suggesties van cliënten, want daar kunnen wij van leren. Iedereen werkend bij Kids4ward streeft ernaar om zijn werk zo goed mogelijk te doen. De belangen, wensen en behoeften van cliënten en hun vertegenwoordigers maximaal te behartigen is daarbij leidraad.

Natuurlijk kan er altijd iets gebeuren waar u het niet mee eens bent. ‘Een vergissing is menselijk’. Mochten wij van Kids4ward een fout/vergissing begaan dan zouden we dat graag vernemen. Van fouten kun je leren, maar tegelijkertijd biedt het kansen om jezelf te verbeteren en te ontwikkelen. Zorgvuldig zullen wij uw klacht in behandeling nemen middels onderstaande procedure:

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen met betrekking tot geleverde zorg. Kids4ward hanteert de klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Als er een klacht bij ons binnenkomt, volgen wij de volgende stappen;

  • Bij voorkeur wordt de klacht eerst besproken met de direct betrokkene(n). Dit is meestal de kortste weg naar een oplossing. Een eerste gesprek werk verhelderend. Elke betrokken partij kan zijn/haar verhaal doen en zaken toelichten en/of verduidelijken. Wanneer dit gesprek prettig verloopt en een ieder zich gehoord voelt, is het volgen van verder stappen niet meer nodig.
  • Wanneer blijkt dat het voor een cliënt of diens vertegenwoordiger niet tot de mogelijkheden behoort om een klacht of het ongenoegen in gesprek met de medewerker op te lossen kan de klacht ingediend worden bij Kids4ward. Een andere medewerker zal dan in gesprek gaan en de klacht in behandeling nemen. Mocht u dit lastig vinden en gelieve helemaal niet met een medewerker van Kids4ward in gesprek gaan, verwijzen wij u door naar de klachtencommissie waar Kids4ward bij is aangesloten.
  • U legt uw klacht dan voor aan een onafhankelijke klachtencommissie. kids4ward is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg
  • Het klachtenreglement kunt u lezen op de site van Klachtenportaal Zorg of u kunt een kopie opvragen van het klachtenreglement bij de zorgmanager van Kids4ward. Bij Klachtenportaal Zorg kunt u ook terecht voor een vertrouwenspersoon. Mocht u geen klacht hebben, maar wel graag een kopie van ons klachtenprotocol willen ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de mail van info@kidsforward.nl 

Wij streven naar een professionele afhandeling bij klachten en ongenoegen. Kids4ward zal ten aller tijde proberen de klacht samen met u op te lossen. Mocht dit, om welke reden dan ook, niet lukken en heeft u ondersteuning nodig om uw klacht aan te melden bij Klachtenportaal Zorg, dan bieden wij deze graag.

Alle klachten die bij Kids4ward binnenkomen worden vanzelfsprekend in vertrouwen behandeld en geregistreerd.