Schoolkeuze

Kids4ward wordt regelmatig gevraagd om mee te denken met betrekking tot het vinden van een passende school voor kinderen. Het lijkt in eerste instantie best eenvoudig om een goede school te kiezen, maar soms spelen er factoren mee die het ingewikkeld maken. Voor sommige kinderen is er niet altijd een passende plek. Het is voor ouders en kinderen prettig dat er dan iemand meekijkt en meedenkt tijdens deze zoektocht. Kids4ward heeft naast de ervaring binnen de onderwijssetting ook zicht op onderwijskundige aspecten die aan bod dienen te komen bij een schoolwisseling. Verder kan Kids4ward de rol van gesprekspartner aannemen tijdens schoolbezoeken en ori├źnterende gesprekken.

 

Regulieronderwijs of speciaal (basis)onderwijs

Wanneer een kind specifieke onderwijs en/of ondersteuningsbehoeften heeft, kan het zijn dat de school hier niet voldoende aan tegemoet kan komen. De school neemt dan in overleg met de ouders het besluit om de leerling door te verwijzen naar het speciaal (basis)onderwijs. Deze overstap is vaak heel ingrijpend en kan veel vragen oproepen bij zowel ouders als kind. Binnen zo’n doorverwijzingstraject kan Kids4ward meedenken met betrekking tot adviezen en de uiteindelijk verwijzing. Vanuit een adviserende of begeleidende rol kunnen wij vragen beantwoorden, mogelijkheden benoemen en onduidelijkheden ophelderen. Wil je meer informatie, neem contact met ons op.

Schoolkeuze met betrekking tot het voortgezet onderwijs

Als een kind in groep 8 van de basisschool zit, gaat school samen met ouders en kind op ziek naar een passende vervolgschool. Veel voortgezet onderwijsscholen geven voorlichtingsavonden en organiseren opendagen zodat iedereen de scholen van binnen kan bekijken en toekomstige leerlingen sfeer kunnen proeven.

Kinderen kijken zelf heel anders naar een school en diens onderwijsaanbod dan ouders dat doen. Misschien blijven er na het bezoeken van de school en de ouderavond nog vragen over die nog niet beantwoord zijn. Heeft uw zoon/dochter specifieke onderwijs en/of ondersteuningsbehoeften en weet u niet direct welke school hier het beste aan tegemoet kan komen? Vraag het Kids4ward. Samen met ouders en de betreffende scholen kunnen wij het gesprek aan gaan. Wij hebben vanuit eigen ervaring goed zicht op hetgeen het voortgezet onderwijs te bieden heeft, inhoudelijke zaken en waarin verscheidene vestigingen zich profileren.

Tijdens deze gesprekken kan Kid4ward vanuit een aantal verschillende ‘rollen’ aanwezig zijn. Bijvoorbeeld als gesprekspartner bij verkennende gesprekken tussen ouders en de school, maar ook in de rol van adviseur of begeleider. Kids4ward onderzoekt samen met het kind, ouders en school de verschillende mogelijkheden.