Meidenvenijn – meidengroep

Voor meisjes kan de wereld soms heel complex zijn. Zij krijgen te maken met andere problemen dan jongens en moeten vaak voldoen aan verwachtingen vanuit de samenleving, hun peergroep, hun familie en sociale media. Vaak worden hierbij ideaal beelden gecreëerd waar ze vaak niet aan kunnen voldoen.

Daarnaast krijgen meisjes ook steeds meidenvenijn. Meidenvenijn verwijst naar het pesten, roddelen, buitensluiten en andere vormen van negatief gedrag tussen meisjes of jonge vrouwen.

Het is voor meisjes soms lastig om hier op een goede en adequate manier weerstand aan te bieden. Behalve meidenvenijn krijgen meisjes ook steeds meer te maken met zaken als shaming, sexting en andere digitale gevaren. Kortom, voor meisjes kan volwassen worden soms erg complex zijn.

Om die reden hebben we bij Kids4ward een meidengroep opgestart. Deze meidengroep is een combinatie van een sociale vaardigheidstraining, de Bikkel- & Banjertraining, en een groep waar meisjes ervaringen uitwisselen. Voorafgaand aan de training worden leerdoelen opgesteld, het gaat daarbij om zowel individuele doelen als groepsdoelen. Deze doelen kunnen variëren afhankelijk van de specifieke behoeften van de deelnemers en de samenstelling van de groep. Het is belangrijk dat de groep een veilige en ondersteunende omgeving biedt waar meisjes kunnen groeien, leren en elkaar kunnen ondersteunen.

Naast de specifieke individuele en groepsdoelen, is de opzet van de training gestoeld op algemene doelen die als basis dienen voor de ontwikkeling en vormgeving van de trainingssessies. Deze algemene doelen vormen de leidraad voor de structuur en inhoud van de bijeenkomsten binnen de training. Ze bieden een overkoepelend kader waaraan de training is gekoppeld en waarop de verschillende aspecten van de sessies zijn afgestemd.

Het gaat hierbij om:

  • Empowerment: Het versterken van meisjes en jonge vrouwen door hen te voorzien van zelfvertrouwen, zelfrespect en vaardigheden die hen helpen positieve keuzes te maken in het leven.
  • Ondersteuning: Het bieden van een veilige ruimte waar meisjes openlijk kunnen praten over hun ervaringen, uitdagingen en successen. Het kan dienen als een platform voor onderlinge steun en begrip.
  • Educatie: Het verstrekken van educatieve informatie over relevante onderwerpen zoals zelfbeeld, relaties, gezondheid, en andere aspecten van persoonlijke ontwikkeling.
  • Sociale vaardigheden: Het bevorderen van de ontwikkeling van sociale vaardigheden, empathie en effectieve communicatie om positieve relaties met anderen op te bouwen.
  • Sociale media: Leren om gaan met de gevaren van het internet en leren om te gaan met zaken als sexting en shaming.
  • Preventie van meidenvenijn: Het aanpakken en voorkomen van negatief gedrag zoals meidenvenijn, pesten, roddelen en buitensluiten door bewustwording te vergroten en het bevorderen van positieve interacties.
  • Creativiteit en zelfexpressie: Het stimuleren van creativiteit en zelfexpressie door middel van creatieve activiteiten.