Bikkeltrainingen

bikkeltrainingen

Bikkels en de daarbij behorende trainingen staat voor een netwerk van professionals op het gebied van weerbaarheid en studie skills. Met lesprogramma’s, individuele trainingen, groepstrainingen en scholing kunnen wij een steentje bijdragen in de wereld waarbinnen onze kinderen zich ontwikkelen tot sociale, weerbare en zelfredzame volwassenen. Voor iedereen is het mogelijk om met behulp van (aangeleerde) vaardigheden sterker en steviger in het leven te staan. Voorafgaande aan de trainingen is er contactmoment in de vorm van een intakegesprek waarbij u en/of uw kind eventuele zorgen, vragen en mogelijkheden voor Bikkeltrainingen kunt bespreken. Kids4ward biedt de volgende Bikkeltrainingen aan: ‘Bikkels in de dop‘, ‘Bikkels aan de top‘, ‘Bikkels @home‘ en Kids4wards eigen ontwikkelde ‘Bikkels & Banjers training’.

Bikkels in de dop

Bikkels in de dop in een weerbaarheidstraining voor kinderen van 8 tot 12 jaar, die een flinke dosis zelfvertrouwen kunnen gebruiken! De meeste kinderen die deelnemen aan deze training hebben net dat extra duwtje nodig om zich steviger en handiger te kunnen handhaven in de klas, thuis en met vriendjes. Vaak gaat het om kinderen die zich nog wat onzeker voelen in nieuwe situaties of in contacten met anderen en daardoor onhandig reageren. Soms te boos, soms vermijdend en bang, maar meestal niet op een manier waar ze zelf het meeste aan hebben. Maar dat valt allemaal te leren met deze training! Deze Bikkeltraining bestaat uit een 7  bijeenkomsten van 1,5 uur per keer. Ouders en leerkrachten ontvangen na iedere bijeenkomst een info-brief zodat ook zij precies weten hoe het geleerde eenvoudig thuis of in de klas kan worden doorgezet. Bovendien krijgt elk kind het boek ‘Bikkels in de dop’ mee naar huis met een werkboek zodat ook thuis verder gebikkeld kan worden! Thema’s die onder andere aan bod komen tijdens onze weerbaarheidstraining Bikkels in de dop zijn:

 • Wat is weerbaarheid en assertiviteit
 • Jezelf leren kennen: wat kan ik goed en wat zijn mijn uitdagingen
 • Stress herkennen en inschalen met de stressmeter
 • Gedachten herkennen met hulp van Piepmiep Paula, Bikkelboy Bob en Woeste Wilma
 • Leren relativeren en de baas worden over eigen gedachten (Bikkeldenken)
 • Relaties tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedragingen en gevolgen in leren zien
 • Leren ontspannen en goed ademhalen met Chill Bill
 • Voor jezelf opkomen met een Bikkelhouding
 • ‘Nee’ leren zeggen en omgaan met kritiek
 • Reageren op plagen en pesten
 • De drie Bikkeltips beheersen: stevige houding, rustige stem en de blik vooruit

Bikkels in de dop wordt zowel als individuele training als in een groep van ongeveer 8 kinderen gegeven.

Bikkels aan de top

Bikkels aan de top is een weerbaarheidstraining voor kinderen van 12 tot 15 jaar die stoeien met hun zelfbeeld. Kinderen leren hoe zij steviger in eigen schoenen kunnen staan. Ze leren om niet te blijven hangen in de gedachte dat het toch niet lukt. Ze vaak meer dan ze denken.  Door de training krijgen de kinderen een flinke dosis zelfvertrouwen. Ze leren steviger in hun schoenen te staan en niet bij alles te denken dat het toch niet lukt. De trainingen bestaan uit 7 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur per keer. Na iedere bijeenkomst wordt er huiswerk meegegeven om thuis mee aan de slag te gaan. Thema’s die onder andere aan bod komen tijdens onze weerbaarheidstraining Bikkels aan de top zijn:

 • Wat is weerbaarheid en assertiviteit
 • Stress en spanningen herkennen en inschalen met de stressmeter
 • Samenhang tussen een gebeurtenis, je gedachten, je gevoelens, je gedrag en het gevolg in leren zien
 • Gedachten herkennen
 • Leren relativeren en de baas worden over eigen gedachten (Bikkeldenken)
 • Persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen
 • Leren op een juiste manier adem te halen
 • Leren ontspannen
 • Voor jezelf opkomen met een Bikkelhouding
 • Omgaan met kritiek
 • Omgaan met pesten en leren ‘nee’ zeggen
 • Beheersen van de drie Bikkeltips: stevige houding, rustige stem en de blik vooruit!

Bikkels aan de top wordt zowel als individuele training als in een groep van ongeveer 8 kinderen aangeboden.

Bikkels@Home

‘Bikkels@Home’ is de digitale versie van de Bikkeltraining. Deze SOVA-training is geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De training kan geheel thuis gevolgd worden. U krijgt van Kids4ward het trainingsboek, de trainingsmaterialen en bijbehorende inloggegevens om de training thuis te volgen.
Kids4ward zou Kids4ward niet zijn als wij geen maatwerk zouden aanbieden. De digitale sociale vaardigheidstraining ‘Bikkels@home’ doorloopt het kind niet alleen. Wekelijk heeft het kind een digitaal contactmoment met zijn persoonlijke trainer. De vaste trainer begeleidt, traint, volgt en coacht het kind gedurende het traject.
Gezien de Bikkels@home geheel digitaal gevolgd kan worden, is deze training geschikt voor kinderen die een langere tijd thuis zitten, in het buitenland wonen of op een andere manier niet over de mogelijkheden beschikken om een reguliere sociale vaardigheidstraining te volgen.

Bikkels & Banjers

De ‘Bikkel & Banjer training’ is een sociale vaardigheidstraining die door Kids4ward zelf ontworpen is voor kinderen van 8 tot 16 jaar. Wat deze training anders en bijzonder maakt, zijn de speciaal opgeleide honden die tijdens de SOVA-training worden ingezet.
Onze Banjers Charlie en Biscuit kunnen kinderen weerbaarder maken, leren beter voor zichzelf te op komen, assertiever laten reageren naar leeftijdsgenootjes of je meer zelfvertrouwen geven. Sociale vaardigheden aanleren gaat een stuk makkelijker met hulphonden.

Het werken met hulphonden tijdens de training zorgt voor laagdrempeligheid. De hond geeft een gevoel van rust en veiligheid aan deelnemers wanneer er nieuwe dingen aangeleerd moeten worden. De hond geeft feedback aan de kinderen waardoor zij weten; ‘dit ging goed’ of ‘dit ging nog niet helemaal goed’. Niet in woord, maar in daad. Het voelt dus voor kinderen niet als falen, afwijzing of correctie. De hond is in deze het verlengstuk van de trainer geworden. Het geven en ontvangen van feedback is één van de krachtigste middelen om te leren en te presteren. Het geven en ontvangen van feedback is de rode draad binnen deze SOVA-training.

Thema’s die onder andere aan bod komen tijdens onze weerbaarheidstraining ‘Bikkels & Banjers’ zijn:

• Wat is weerbaarheid en assertiviteit.
• Stemgebruik
• Lichaamshouding
• Samenwerken
• Feedback geven en ontvangen
• Grenzen aangeven
• Vergroten van het zelfvertrouwen
• Inzicht in eigen handelen en kunnen.

De Bikkel & Banjertraining bestaat uit 8 lessen. Wij maken binnen Bikkels & Banjers onderscheidt in twee leeftijdscategorieën; kinderen van 8 tot 12 jaar en voor kinderen van 13 tot 16 jaar.

Kids4ward heeft ook de mogelijkheid om de Bikkel & Banjer training te geven aan een groep leerlingen binnen dezelfde school.

Daarnaast geven honden een gevoel van veiligheid, die een volwassene niet altijd kan geven. De hond  fungeert als het ware als verlengstuk van  trainer en corrigeert een kind niet door te praten of te zeggen: ‘Dit doe je goed of dit doe je fout’

Verschillende sociale vaardigheden kunnen met de inzet van honden worden aangeleerd. Doel van trainingen met honden is dat kinderen op een laagdrempelige manier oefenen en aangeleerde vaardigheden kunnen toepassen in hun dagelijkse interactie met leeftijdsgenoten

De Bikkel & Banjertraining is een groepstraining voor  kinderen die met name moeite hebben met samenwerken, grenzen aangeven, lichaamshouding of lichaamstaal naar anderen toe, hebben veel baat bij dit programma. De groepen bestaan uit ongeveer 8 tot maximaal 10 kinderen. Er wordt binnen Bikkels & Banjers onderscheidt gemaakt in twee leeftijdscategorieën; kinderen van 8 tot 12 jaar en voor kinderen van 13 tot 16 jaar.

Biscuit & Charlie, de honden van de Bikkeltrainingen

Biscuit en Charlie zijn honden die in hun dagelijks leven op scholen werken. Ze zijn dus gewend aan schoolgeluiden als rennende en spelende kinderen, de schoolbel of een dichtslaande deur. De honden worden ingezet om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te ondersteunen en begeleiden.

Er bestaat de mogelijkheid om de Bikkel & Banjer training van kids4ward in te zetten op scholen. Na een contactmoment in de vorm van een gesprek wordt er gekeken of één van de bikkeltrainingen aan de wensen/voorstelling van de school kan voldoen.