Schoolkeuze

Schoolkeuze met betrekking tot het voortgezet onderwijs
Welke school kies jij? En waarom juist deze? Heb je ook gekeken of de school wel aansluit op wat jij wilt in de toekomst? Allemaal vragen die een rol spelen bij de zoektocht naar een passende school binnen het voortgezet onderwijs. Kinderen kiezen vanuit een andere motivatie dan ouders. Welke specifieke onderwijsbehoefte heeft een leerling? Kan de school hierin tegemoet komen? Een goede reden om een gesprek met de school aan te gaan. Kids4ward heeft jarenlange ervaring binnen het onderwijs. Wij zijn bekend met hetgeen het voortgezet onderwijs te bieden heeft, inhoudelijke zaken en waarin verscheidene vestigingen zich profileren. Dit kan als gesprekspartner bij verkennende gesprekken tussen ouders en de school, maar ook in de rol van adviseur of begeleider. Kids4ward onderzoekt samen met het kind, diens ouders en de school de verschillende mogelijkheden.

De tarieven voor schooladvies en begeleiding staan uitgewerkt in onze prijslijst.

schoolkeuze meisje dat huiswerk maakt

Regulieronderwijs of speciaal (basis)onderwijs
Wanneer een kind specifieke onderwijs en/of ondersteuningsbehoeften heeft, kan het zijn dat de school hier niet voldoende aan tegemoet kan komen. De school neemt dan in overleg met de ouders het besluit om de leerling door te verwijzen naar het speciaal (basis)onderwijs. Deze overstap is vaak heel ingrijpend en kan veel vragen oproepen bij de ouders en het kind. Binnen een traject met een doorverwijzing kan ‘kids4ward’ meekijken en meedenken. Vanuit een adviserende of begeleidende rol kunnen wij vragen beantwoorden, mogelijkheden benoemen en onduidelijkheden ophelderen. Eveneens is er de mogelijkheid dat ‘kids4ward’ als gesprekspartner optreed bij gesprekken op scholen.

De tarieven voor schooladvies en begeleiding staan uitgewerkt in onze prijslijst.