Huiswerkbegeleiding & Bijles

Huiswerkbegeleiding

Wat is huiswerkbegeleiding?
Huiswerkbegeleiding betreft het begeleiden van een kind bij het maken van zijn of haar huiswerk. Bij deze begeleiding staat vaak het totale functioneren van een kind op school centraal. De huiswerkbegeleiding kan op school aangeboden worden, maar ook thuis of op locatie.

Wat biedt Kids4ward?
De huiswerkbegeleider van Kids4ward zal proberen de oorzaak van de geringe prestaties van het kind te vinden om vervolgens aan het werk te gaan volgens de juiste aanpak. Een kind dat moeilijkheden ondervindt met betrekking tot het plannen en goed organiseren van te maken huiswerk heeft een ander aanpak nodig dan een kind met concentratieproblemen. Door uw kind enkele tips en tops aan te reiken, zal het maken en/of plannen van huiswerk makkelijker en sneller gaan. Met de huiswerkbegeleiding van Kids4ward proberen wij het kind voldoende te stimuleren zodat het weer in staat is om zelfstandig huiswerk te maken. Het woord huiswerkbegeleiding laat enigszins weten dat het ‘begeleiding’ betreft, geen bijles. Kids4ward heeft wel de mogelijkheid om bijles te geven.

De tarieven voor huiswerkbegeleiding staan uitgewerkt in onze prijslijst.


Bijles
huiswerkbegeleiding voor kinderen die moeite hebben met het doen van huiswerk

Wat is bijles?
Bijles is een extra les naast de reguliere (school)lessen. Vaak een aanvulling op het geboden onderwijs van school. Bijles kan nodig zijn ter ondersteuning of om opgelopen achterstanden te verminderen, knelpunten op te sporen en aan te pakken of kennis te vergroten. Vaak betreft het een specifiek vakgebied waaraan gewerkt wordt tijdens de bijles.

Wat biedt Kids4ward?
Bij het naar school gaan ondervinden sommige kinderen problemen met bepaalde vakgebieden. Dit kan op de basisschool zijn, maar ook in het voortgezet onderwijs. Tijdens de bijles wordt er extra aandacht besteed aan de onderdelen die het kind lastig(er) vind. Door de één op één begeleiding is er tijd voor herhaaldelijke uitleg en inoefening. Kinderen gaan de leerstof zo beter begrijpen waardoor het zelfvertrouwen groeit. Kids4ward heeft ervaring op didactisch gebied waardoor de uitleg passend is bij het niveau waarop uw zoon/dochter momenteel werkt. De hulp kan ook bestaan uit het maken of voorbereiden van een spreekbeurt, presentatie, boekverslag of werkstuk.

De tarieven voor bijles staan uitgewerkt in onze prijslijst.

huiswerkbegeleiding voor kinderen die moeite hebben met het doen van huiswerk

Sociale bijles

De sociale bijles van Kids4ward is gericht op de individuele begeleiding van uw kind. Kinderen begrijpen de sociale interacties om hen heen niet altijd even goed. De reacties van kinderen kunnen op sommige momenten zelfs onhandig en a-sociaal genoemd worden. Kinderen begrijpen niet direct wát ze fout doen, maar voelen intuïtief wel aan dat iets niet goed gaat door de reactie van anderen. Dit kan er toe leiden dat kinderen zich ongelukkig gaan voelen, onzeker worden en daardoor een negatief zelfbeeld ontwikkelen. De groepstrainingen van Bikkeltraining richten zich op de gehele groep, maar het is ook mogelijk individuele begeleiding te krijgen. Kids4ward kan samen met het kind en ouders in gesprek om een passend plan te maken voor optimale begeleiding tijdens trainingsmomenten.

De tarieven voor sociale bijles staan uitgewerkt in onze prijslijst.