Bikkeltrainingen

hondentraining bikkeltrainingen bikkels en banjers

Bikkels en de daarbij behorende trainingen staat voor een netwerk van professionals met excellente kennis op het gebied van weerbaarheid en studie skills. Met lesprogramma’s, individuele trainingen, groepstrainingen en scholing kunnen wij een steentje bijdragen in de wereld waarbinnen onze kinderen zich ontwikkelen tot sociale, weerbare en zelfredzame volwassenen. Voor iedereen is het mogelijk om met behulp van (aangeleerde)vaardigheden sterker en steviger in het leven te staan. Wij zetten ons voor 100% in om uw zoon/dochter zo goed mogelijk te begeleiden en te helpen. Voorafgaande aan de trainingen is er contactmoment in de vorm van een intake gesprek waarbij u en/of uw kind eventuele zorgen, vragen en mogelijkheden voor trainingen kunt bespreken. Wij, als gecertificeerde Bikkeltrainers, bieden de volgende Bikkeltrainingen aan: Bikkels in de dop, Bikkels aan de top en Bikkels & Banjers.

De tarieven voor de bikkeltrainingen staan uitgewerkt in onze prijslijst. hondentraining bikkeltrainingen bikkels en banjers


Bikkels in de dop

Bikkels in de dop in een weerbaarheidstraining voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Kinderen leren onder andere om op de juiste manier ‘nee’ te zeggen of om te gaan met feedback en kritiek. Zij leren dit met behulp van de drie Bikkeltips: Stevige houding, rustige stem en de blik vooruit. De verbanden en relaties tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedragingen en gevolgen vormen de rode draad binnen de trainingen.
Deze Bikkeltraining bestaat uit een 7 wekelijkse bijeenkomst van 1,5 uur per keer. Na afloop van elk trainingsmoment wordt er huiswerk meegegeven in de vorm van oefeningen om het geleerde in de praktijk toe te passen.

Thema’s die onder andere aan bod komen tijdens onze weerbaarheidstraining Bikkels in de dop zijn:

 • Wat is weerbaarheid en assertiviteit
 • Jezelf leren kennen: wat kan ik goed en wat zijn mijn uitdagingen
 • Stress herkennen en inschalen met de stressmeter
 • Gedachten herkennen met hulp van Piepmiep Paula, Bikkelboy Bob en Woeste Wilma
 • Leren relativeren en de baas worden over eigen gedachten (Bikkeldenken)
 • Relaties tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedragingen en gevolgen in leren zien
 • Leren ontspannen en goed ademhalen met Chill Bill
 • Voor jezelf opkomen met een Bikkelhouding
 • 'Nee' leren zeggen en omgaan met kritiek
 • Reageren op plagen en pesten
 • De drie Bikkeltips beheersen: stevige houding, rustige stem en de blik vooruit
Bikkels in de dop wordt zowel als individuele training als in een groep van ongeveer 8 kinderen gegeven.


Bikkels aan de top

Bikkels aan de top is een weerbaarheidstraining voor kinderen van 12 tot 15 jaar die stoeien met hun zelfbeeld. Kinderen leren hoe zij steviger in eigen schoenen kunnen staan en niet blijven hangen in de gedachte dat het toch niet lukt. Ze kunnen het wél en de weerbaarheidstraining ‘Bikkels aan de Top’ gaat helpen bij het vertrouwen vinden in zichzelf en in staat zijn het roer om te gooien. De verbanden en relaties tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedragingen en gevolgen zijn de rode draad door de trainingsmomenten heen.
Deze Bikkeltraining bestaat uit een 7 wekelijkse bijeenkomst van 1,5 uur per keer. Na afloop van elke bijeenkomst wordt er huiswerk meegegeven in de vorm van oefeningen om thuis of op school mee aan de slag te gaan.

Thema’s die onder andere aan bod komen tijdens onze weerbaarheidstraining Bikkels aan de top zijn:

 • Wat is weerbaarheid en assertiviteit
 • Stress en spanningen herkennen en inschalen met de stressmeter
 • Samenhang tussen een gebeurtenis, je gedachten, je gevoelens, je gedrag en het gevolg in leren zien
 • Gedachten herkennen
 • Leren relativeren en de baas worden over eigen gedachten (Bikkeldenken)
 • Persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen
 • Leren op een juiste manier adem te halen
 • Leren ontspannen
 • Voor jezelf opkomen met een Bikkelhouding
 • Omgaan met kritiek
 • Omgaan met pesten en leren 'nee' zeggen
 • Beheersen van de drie Bikkeltips: stevige houding, rustige stem en de blik vooruit!
Bikkels aan de top wordt zowel als individuele training als in een groep van ongeveer 8 kinderen aangeboden.


Bikkels & Banjers

Bikkels & Banjers is een sociale vaardigheidstraining van Kids4ward voor kinderen tussen de 8 en 16 jaar. Deze training onderscheidt zich enigszins van andere SOVA-trainingen. Eveneens als andere trainingen, richten wij ons voornamelijk op het aanleren van (sociale) vaardigheden, maar naast ons als gecertificeerde trainers zetten wij ook de ‘Banjers’ in tijdens de bijeenkomsten. De ‘Banjers’ zijn twee speciaal opgeleide honden, te weten Biscuit en Charlie. Mede dankzij hen is Bikkels & Banjers een unieke en speciale sociale vaardigheidstraining.

De honden geven een gevoel van veiligheid die een volwassene/trainer niet altijd kan geven. De hond is een soort verlengstuk van de volwassene of trainer. De hond corrigeert een kind niet door te praten of te zeggen: ‘Dit doe je goed of dit doe je fout’, maar de hond zal bijvoorbeeld de gegeven opdracht niet op de juiste manier of misschien helemaal niet uitvoeren. De ervaring leert dat kinderen door het inzetten van de honden veel plezier beleven aan de trainingen.

Bikkels & Banjers is een groepstraining. Met name kinderen die moeite hebben met samenwerken, grenzen aangeven, lichaamshouding of lichaamstaal naar anderen toe, hebben veel baat bij dit programma. De groepen bestaan uit ongeveer 8 tot maximaal 10 kinderen. Er wordt binnen Bikkels & Banjers onderscheidt gemaakt in twee leeftijdscategorieën; kinderen van 8 tot 12 jaar en voor kinderen van 13 tot 16 jaar.

Biscuit en Charlie zijn honden die in hun dagelijks leven op scholen werken. Ze zijn dus gewend aan schoolgeluiden als rennende en spelende kinderen, de schoolbel of een dichtslaande deur. De honden worden ingezet om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te ondersteunen en begeleiden.

Er bestaat de mogelijkheid om de Bikkel & Banjer training van kids4ward in te zetten op scholen. Na een contactmoment in de vorm van een gesprek wordt er gekeken of de training aan de wensen/voorstelling van de school kan voldoen.